Leanest Enterprize AB

Om oss

Leanest Enterprize AB bistår företag med konsultationer och utbildning i hur man bygger upp och utför interna revisioner av ledningssystem för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Även Lean Production, CE Märkning och Svetsteknik är våra specialistområden. Vår lagbevakningstjänst omfattar miljö och arbetsmiljö, prenumerationen gäller fyra uppdateringar/år.

Senior Consultant

Ramesh Chibba

Vår kära medarbetare Ramesh Chibba har gått bort, han var bland de första som började arbeta med ledningssystem för kvalitet och miljö. Med erfarenhet från kvalitetsarbete från Ringhals så började Ramesh tidigt att hjälpa företag att implementera ledningssystem för kvalitet, redan under tidigt 80-tal.

Senior Multi Management Consultant

Aron Chibba

Tekn. Dr., M.Sc, IWE, NDT VT Level 3, PhD Candidate, IRCA, Lead Auditor (9K, 14K, 45K).

Konsult: Handledning vid implementering av kvalitets- miljö- och arbetsmiljöledningssystem i många olika företag och branscher. Förbättringsarbete i både varu- och tjänsteproducerande verksamheter.

Praktiker: VD, STK HI AB, OFP Nivå 3 ansvarig Materialkontroll AB, VD, Nordiska Certifieringsinstitutet AB (4år), Underleverantör till RISE (Research Institute Sweden) och BSI (Brittish Standard Institute), genomför kvalitets-, miljö och arbetsmiljörevisioner nationellt och internationellt. Är utbildad IWE, International Welding Engineer och har utfört svetsövervakningar, skapat svetsrelaterade dokument samt ledningssystem för svetsning för en mängd olika företag inom verkstadsindustrin. Är utbildad i ”Non Destructive Testing level 3.

Senior Consultant, Quality Assurance and PDM/PLM

Hans Englund

M.Sc.ME, Lead auditor (9K, TL9K 14K, 18K), IRCA utbildad, Lärarlegitimation Tekniska ämnen, Fysik.

Implementerare: Implementerat kvalitets- miljö- och arbetsmiljöledningssystem i företag efter sammanslagningar. Ansvarat för global implementering av produktdatasystem inklusive kvalitetsstyrning och avvikelsehantering. Implementering och sammanslagning av system vid företagssammanslagning.

Internationell ledare: Internationell ledare: Ansvar för personal i sex olika länder. Dessutom leverantörskvalitet i Asien och indirekt ansvar för produktionskvalitet i Asien. Kvalitets- och Miljöchef, Utvecklingschef och Produktledare. Telekom, fordon.

Lärare: Utbildat i tekniska ämnen, fysik och matematik på motsvarande 4e året teknisk linje samt för högskoleingenjörer. Mycket internutbildningar i kvalitet, miljö och produktdatasystem samt utbildning som konsult.

Revisor: Lead auditor för internaudits på fem siter. Ansvarig för certifieringsaudits. ISO 9001, TL9000, ISO 14000. Även OHSAS 18 000, ej certifierat system.

Senior Consultant, Quality Assurance and PDM/PLM

Hans Englund

M.Sc.ME, Lead auditor (9K, TL9K 14K, 18K), IRCA utbildad, Lärarlegitimation Tekniska ämnen, Fysik.

Implementerare: Implementerat kvalitets- miljö- och arbetsmiljöledningssystem i företag efter sammanslagningar. Ansvarat för global implementering av produktdatasystem inklusive kvalitetsstyrning och avvikelsehantering. Implementering och sammanslagning av system vid företagssammanslagning.

Internationell ledare: Internationell ledare: Ansvar för personal i sex olika länder. Dessutom leverantörskvalitet i Asien och indirekt ansvar för produktionskvalitet i Asien. Kvalitets- och Miljöchef, Utvecklingschef och Produktledare. Telekom, fordon.

Lärare: Utbildat i tekniska ämnen, fysik och matematik på motsvarande 4e året teknisk linje samt för högskoleingenjörer. Mycket internutbildningar i kvalitet, miljö och produktdatasystem samt utbildning som konsult.

Revisor: Lead auditor för internaudits på fem siter. Ansvarig för certifieringsaudits. ISO 9001, TL9000, ISO 14000. Även OHSAS 18 000, ej certifierat system.

Kvalitets- miljö- och arbetsmiljökonsult

Pär-Johan Lööf

M.Sc, in Mechanical Engineering, B.Sc. in Innovation Engineering.

Konsult: Har varit verksam inom näringslivet ett flertal år och har levererat lösningar för både varu- och tjänsteproducerande företag.

Lärare: Utbildar ingenjörer, ekonomer samt naturvetare inom området kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Produktutveckling/konstruktion: Har specialist utbildning inom en mängd datorprogram ex. Solid Works, Catia.

Revisor: Är utbildad intern revisor för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitets- miljö- och arbetsmiljökonsult

Pär-Johan Lööf

M.Sc, in Mechanical Engineering, B.Sc. in Innovation Engineering.

Konsult: Har varit verksam inom näringslivet ett flertal år och har levererat lösningar för både varu- och tjänsteproducerande företag.

Lärare: Utbildar ingenjörer, ekonomer samt naturvetare inom området kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Produktutveckling/konstruktion: Har specialist utbildning inom en mängd datorprogram ex. Solid Works, Catia.

Revisor: Är utbildad intern revisor för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitets- miljö- och arbetsmiljökonsult

Joakim Tell

PhD, in Industrial Organization, B.Sc. in Innovation Engineering. Joakim Tell är lektor i industriell organisation på Högskolan i Halmstad. Han disputerade på avdelningen för arbetsorganisation på Chalmers 2001. Forskningsintresset rör lärande mellan företag i nätverk, ledarskap/management frågor och samverkan mellan näringsliv/högskola. Ett område som han har stor erfarenhet av är företagssimuleringar, vilka han genomfört med både företag och olika studentgrupper, på både svenska och engelska. Företagssimuleringarna tränar chefer och personal i antingen operativt eller strategiskt ledarskap, företagsekonomiskt tänkande eller logistik och kan genomföras under ½ till 3 dagar, beroende på företagets syfte.

Kvalitets- miljö- och arbetsmiljökonsult

Paula Mårs Chibba

Paula utför konsultationer inom kvalitet, mijö och arbetsmiljö och hon har även hand om IT relaterade konsultuppdrag. Hon är utbildad IT Tekniker och har flerårig erfarenhet av affärssystem som t ex SAP. Paula är också vårt stöd på kontoret då allt efterarbete från uppdragen ska summeras, följas upp och rapporteras till kund.