Publicerat: 19/09/18

INTERNREVISIONSKURS: Ledningssystem för arbetsmiljö

Kurslängd: 2 dagar. Datum: 27–28 februari 2020.

Publicerat: 19/09/17

INTERNREVISIONSKURS: Ledningssystem för kvalitet och miljö

Kurslängd 3 dagar. Datum: 25–27 mars 2020.

Publicerat: 19/09/16

BAM UTBILDNING: Bättre arbetsmiljö

Kurslängd: 1 dag. Datum: 7 maj 2020.

Publicerat: 19/09/15

ISO 3834: En introduktion

Kurslängd: 1 dag. Datum 9 juni 2020.

Publicerat: 19/09/14

VISUELL KONTROLL: Svetskvalitet i teori och praktik

Kurslängd: 1 dag: Datum: 10 juni 2020.

Hör av dig!


Hemsida & Design av Intendit Webbyrå