LEAN PROUCTION: Implementering

Kurslängd: 1 dag. Datum: 28 oktober 2020.

Lean är en företagsfilosofi med värderingar och principer som har vuxit sig fram ute i produktionsmiljöer under flera decenniers tid. Syftet är att identifiera och göra något åt de faktorer i en produktionsprocess som inte skapar ett värde för slutkunden. Denna kurs ger dig förståelse för de kundkrav som finns. Vi går in på den historiska utvecklingen av Lean Production och utformandet av ett modernt produktionssystem. Givetvis tittar vi närmare på Leans olika beprövade metoder och verktyg. För ett lyckat genomförande av Lean Production på arbetsplatsen krävs ett gott ledarskap och en ständig förbättring. Vi berättar om de olika aktiviteter som krävs för implementering av Lean Production.

Pris: 5 750 kr

Plats: Klostergatan 8, Halmstad

Boka plats på kursen »

Leanest Enterprize katalog 2020 »

Hör av dig!


Hemsida & Design av Intendit Webbyrå