INTERNREVISIONSKURS: Ledningssystem för kvalitet och miljö

Kurslängd 3 dagar. Datum: 16–18 december 2020.

Vi vill ge dig den bästa internrevisionsutbildningen i ledningssystem för kvalitet och miljö. Denna kurs tar upp nyckelbegrepp för kvalitet, miljö och revision och vi går igenom de internationella standarderna ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.
Utbildningen omfattar en diskussion om hur man på bästa sätt genomför en internrevision. Vi tar vidare upp svårigheter och tips samt granskar utförda certifieringsrevisioner.
Internrevisionskursen innehåller flera praktiska uppgifter. På kursens första dag inriktar vi oss på ledningssystem för kvalitet. Den andra dagen fokuserar vi på miljö och den tredje och sista dagen blir det internrevision för kvalitet och miljö.

Pris: 16 750 kr.

Plats: Klostergatan 8, Halmstad.

Boka plats på kursen »

Leanest Enterprize katalog 2020 »

Hör av dig!


Hemsida & Design av Intendit Webbyrå