INTERNREVISIONSKURS: Ledningssystem för arbetsmiljö

Kurslängd: 2 dagar. Datum: 27–28 februari 2020.

Den här kursen handlar om ledningssystem för arbetsmiljö. Vi går igenom den internationella standarden ISO 45001:2018. Ett ledningssystem för arbetsmiljö är ett effektivt verktyg för att få en väl fungerande organisation. Utbildningen omfattar en allmän diskussion om internrevision.

Vi tar upp svårigheter och tips samt granskar utförda certifieringsrevisioner. Internrevisionskursen innehåller flera praktiska moment. Kursen inleds med att vi går igenom hur ett ledningssystem för arbetsmiljö är uppbyggt. Den andra och sista dagen fokuserar vi på internrevision.

Pris: 11 750 kr

Plats: Klostergatan 8, Halmstad

Boka plats på kursen »

Leanest Enterprize katalog 2020 »

Hör av dig!


Hemsida & Design av Intendit Webbyrå