CE-MÄRKNING: Maskiner

Kurslängd 1 dag. Datum: 5 november 2020.

Målet med vår kurs om maskinsäkerhetskrav är att alla ska känna till hur direktiv, föreskrifter och standarder på området påverkar verksamheten vid företaget när det kommer till utveckling, konstruktion och ombyggnad av maskiner. Vidare ska man känna till processen vid riskbedömning och riskreducering som båda ingår i CE-märkningsprocessen.

Utbildningen baseras på de krav från Maskindirektivet som är obligatoriska. Vi tar upp kraven i de EU-direktiv och föreskrifter som finns för såväl nya som begagnade maskiner men vi kommer också in på bland annat maskingrupper och ombyggnad av maskiner, produktionsanpassad säkerhet och systemtänkande samt teknisk tillverkningsdokumentation och bruksanvisning.

Pris: 6 750 kr

Plats: Klostergatan 8, Halmstad

Boka plats på kursen »

Leanest Enterprize katalog 2020 »

Hör av dig!


Hemsida & Design av Intendit Webbyrå