Tjänster

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö
Konsultationer vid implementering av olika ledningssystem för verksamheten samt utförande av internrevisoner.

Grundutbildningar och Internrevisionsutbildningar: ISO 9001, TL 9000, ISO 14001, OHSAS 18001, BS 25999, ISO 3834, EN 1090, ISO/TS 16949, ISO 17025
Lagbevakningsservice - DEVENT
Genom lagbevakningsservice Devent så kan ni mot en mindre kostnad få prenumeration på uppdaterade lagar och förordningar som gäller för Yttre miljö och Arbetsmiljö.
Lean Production
Analys av nuvarande produktionssystem m a p aspekter på Lean Production. Utbildning i verktyg och metoder för Lean Production och Ständiga förbättringar. Konsultationer vid införande av Lean Production och Ständigt förbättringsarbete
Företagssimulering

Operativa och strategiska företagssimuleringar ex. Lean-spelet "Legolas" och "Simbiz".

Six Sigma
Utbildningar och handledning vid Six Sigma projekt.

CE märkning
Utbildningar och handledning vid CE märkning av maskiner och andra produkter.

Svetsteknik
Utbildningar och handledning vid införande av ISO 3834, regler och standarder för svetsning.

Utvecklingssamtal
Håller utvecklingssamtal och återrapporterar möjligheter till ledningen.

Bifriman "Sea Sound Technology" utför installation av konferensaläggningar samt
realiserar audiovisuella och visuella effekter i verksamheten för att i realtid styra
utfallet från verksamheten. Är återförsäljare för en Svensk högtalartillverkare v g
kontakta för mer information.

Företagsevenemang med fokus på kvalitet, exklusiva ljud och bild upplevelser.

Hör av dig!


Hemsida & Design av Intendit Webbyrå