Tjänster

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Konsultationer vid implementering av olika ledningssystem för verksamheten samt utförande av internrevisoner.
Grundutbildningar och internrevisionsutbildningar: ISO 9001, TL 9000, ISO 14001, OHSAS 18001, BS 25999, ISO 3834, EN 1090, ISO/TS 16949, ISO 17025

Lagbevakningsservice - DEVENT

Genom lagbevakningsservice Devent så kan ni mot en mindre kostnad få prenumeration på uppdaterade lagar och förordningar som gäller för yttre miljö och arbetsmiljö.

Lean Production

Analys av nuvarande produktionssystem m a p aspekter på Lean Production. Utbildning i verktyg och metoder för Lean Production och ständiga förbättringar. Konsultationer vid införande av Lean Production och ständigt förbättringsarbete.

Företagssimulering

Operativa och strategiska företagssimuleringar ex. Lean-spelet "Legolas" och "Simbiz".

Six Sigma

Utbildningar och handledning vid Six Sigma projekt.

CE-märkning

Utbildningar och handledning vid CE-märkning av maskiner och andra produkter.

Svetsteknik

Utbildningar och handledning vid införande av ISO 3834, regler och standarder för svetsning.

Utvecklingssamtal

Håller utvecklingssamtal och återrapporterar möjligheter till ledningen.

Sea Sound Technology (bifirma till Leanest Enterprize)

Utför installation av konferensaläggningar samt realiserar audiovisuella och visuella effekter i verksamheten för att i realtid styra utfallet från verksamheten. Är återförsäljare för en svensk högtalartillverkare var god kontakta oss för mer information.

Företagsevenemang

Med fokus på kvalitet, exklusiva ljud och bildupplevelser.

Hör av dig!


Hemsida & Design av Intendit Webbyrå